Menu

0

0.00лв.

Условия за ползване

Администраторът на лични данни, предоставени директно от потребителите в резултат на допитване до този сайт, е „Баттлеборн ЕООД“, със седалище в гр. Исперих. Фирма „Баттлеборн ЕООД“ е регистрирана като администратор на лични данни в „Комисия за защита на личните данни”.

Обработката на данни, свързана с предоставяните от сайта на „Баттлеборн ЕООД“ услуги, се извършва в гореспоменатото седалище на компанията от технически състав в рамките на самата компания. Лични данни, придобити от сайта няма да бъдат предоставяни на трети лица или обявявани публично, освен в случаите, когато потребителите желаят да получават информационни материали или абонамент за бюлетини; тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставяне на исканите услуги. 

Личните данни се обработват от автоматизирани устройства само за периода, необходим за постигане на целите, заради които са събрани данните. Предприети са специални мерки за сигурност, които да предотвратят загуба, неправомерно, неправилно използване или неоторизиран достъп до личните данни. 

Притежателите на лични данни имат право по всяко време да получават потвърждение дали такива данни съществуват, както и да знаят тяхното съдържание и произход, също така да проверяват тяхната точност, или да изискват допълване или коригиране на данните (Чл. 7, Законодателен декрет 196/2003).
По силата на гореспоменатия закон, притежателите на данни са в правото си да поискат заличаване, промяна чрез анонимна форма или блокирането на данни, обработката на които нарушава закона и при всички случаи да възразят, на правно основание, обработката на личните им данни.
Такива искания трябва да се адресират изрично към Баттлеборн ЕООД на адрес [email protected]

Тази забележка, публикувана на https://maslobg.com, е предмет на периодично обновяване и/или промени, наложени от закона.

         Плащане с дебитна/кредитна карта

·        Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК.

·        Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

·        Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

·        От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000,00 лева. 

·        Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

·        При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.